Zag?szczanie w??os??w

Czym jest zag?szczanie w??os??w? Wiele klinik i zak??ad??w fryzjerskich proponuje zag?szczenie w??os??w. Mo??na zag???ci? je w??osami naturalnymi lub sztucznymi. W??osy te mo??na nie tylko farbowa?, ale tak??e prostowa? prostownic?, je??li s? kr?cone.

W??osy dopasowuje si? do w??os??w osoby, kt??rej si? je zag?szcza. Je??li masz w??osy kr?cone, fryzjer dobiera takie, kt??re maj? taki sam jak Twoje skr?t. Dobiera si? tak??e kolor w??osa i jego grubo???.

W??osy ???czy si? w taki spos??b, kt??ry pozwala na to, aby ???czenie by??o niewidoczne.

Related posts

One Comment;

  1. wiosenka888 said:

    Proponowałamy nie przedłużać nigdy włosami sztucznymi 😉 szkoda że ta możliwość jeszcze istnieje, bo jest nieporównywalnie gorszy efekt od przedłużania włosami naturalnymi

Comments are closed.

Top